ข้อมูลบริษัท

     บริษัท เรย์ เทล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทผู้ให้บริการ ในการบริหารโครงการที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หลายปีและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เราเสนอบริการที่ครบทุกด้าน ทั้งการบริหารโครงการ การติดตั้ง การดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณและเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการบริหารโครงการด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

เราเป็นคำตอบของคุณ เราให้บริการ รวดเร็วและถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมไปถึง วิศวกรที่มีทักษะและการจัดการโครงการระดับมืออาชีพ