โครงการ

2555

ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน รวมถึงการ ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณ

ให้ Ericsson (Thailand)

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle