รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่รับสมัครตอนนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET 

(พื้นที่ ขอนแก่น , บุรีรัมย์ , ชัยภูมิ , สุรินทร์ , นครราชสีมา)

หน้าที่รับผิดชอบ 

- ควบคุมดูแลศูนย์ USO NET / USO Wrap ให้มีความพร้อมเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

- ควบคุมดูแลสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

- บริการรับแจ้งข้อขัดข้องของบริการประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านที่ตั้งศูนย์ USO NET / USO Wrap หรือหมู่บ้านใกล้เคียงตามที่ร้องขอ เพื่อติดต่อประสานงานไปยังศูนย์บริการ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง / ชาย

- สัญชาติไทย 

- อายุ 18-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

-สามารถประจำงานในต่างจังหวัดได้ (หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารสมัครงาน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

บริษัท เรย์ เทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
47/348 อาคารไคตัค 
ห้องเลขที่ K009500 ชั้น 9 ถ.ป๊อบปูล่า 
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร    : 02-010-0804

แฟกซ์ : 02-010-0805

info@raytelthailand.com

ฝ่ายบุคคล :  0959509069

อีเมลล์       : airada.n@raytelthailand.com