บริการ

บริหารโครงการ

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย

           - ติดตั้งสถานีฐาน

           - ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

           - สร้างระบบโครงข่ายสายนำ                        สัญญาณ

ระบบรักษาความปลอดภัย

            - กล้องวงจรปิด

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle